Motocykle, Skutery, Motorowery, Odzież
i akcesoria, Serwis Gwarancyjny

501 256 580 biuro@husator.plCzęści, serwis pogwarancyjny, rowery

887 676 007 czesci@husator.pl
Konkursy realizowane na Facebooku

Regulamin Konkursu „Black Friday”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Komunikator Public Relations z siedzibą w Opolu przy ulicy Sosnkowskiego 29, 45-272 Opole, NIP 751-151-39-68, (zwany dalej: Organizatorem). 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u firmy Husator na serwisie Facebook, dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/husator.eu 3. Serwis Facebook nie jest organizatorem niniejszego konkursu. Konkurs nie jest sponsorowany ani przeprowadzany przez Serwis Facebook. W żaden sposób nie jest z nim związany. 4. Konkurs skierowany jest do fanów oraz osób zainteresowanych fanpage’em. 5. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 6. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator konkursu. 7. Udział w konkursie jest bezpłatny. 8. Przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie trwa do dnia 2 grudnia 2019 roku do godziny 20:00 od momentu ogłoszenia Konkursu w serwisie Facebook. 9. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki: a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie samodzielnie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie, treść niniejszego Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu; b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski; c) posiada własne konto w Serwisie Facebook, przy rejestracji którego podała swoje prawdziwe dane osobowe, d) umieściła w odpowiedzi na post konkursowy zdjęcie motocyklu umieszczone na fanpage‘u w terminie do dnia 2 grudnia 2019 roku do godz. 20:00. 2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora umieszczonych na FB zdjęć motocykli. 4. Uczestnik konkursu musi być właścicielem zdjęcia i posiadać do niego pełne prawa autorskie. 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.). 6. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z Regulaminem Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

§ 3

Przebieg konkursu i sposób przydzielenia nagród

 1. Żeby wziąć udział w Konkursie, należy umieścić zdjęcie motocyklu w komentarzu pod postem. 2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz, udostępniając jedno zdjęcie. Zdjęcie powinno znaleźć się w komentarzu pod zamieszczonym postem. 3. Każda następna odpowiedź tego samego Uczestnika nie będzie brana pod uwagę. 4. Spośród wszystkich odpowiedzi udzielonych na pytanie konkursowe, spełniające wymogi Regulaminu wyłonionych zostanie 20 Zwycięzców, którzy otrzymają smar do łańcucha mannol 1 i środek do czyszczenia łańcucha mannol 2.

§ 4 Zasady wyłonienia Zwycięzcy

1. Nagrodą w konkursie jest smar do łańcucha mannol 1 i środek do czyszczenia łańcucha mannol 2. 2. Zwycięzcami zostaje 20 osób, które jako pierwsze wezmą udział w Konkursie umieszczając w komentarzu zdjęcie motocyklu.

§ 5 Nagradzanie

1. Zwycięzcy Konkursu wyłonieni przez Organizatora zostaną ogłoszeni na fanpage‘u do 3 dni od zakończenia konkursu. 2. Zwycięzcy Konkursu o wygranej zostaną powiadomieni także za pomocą wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook. 3. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych na fanpage’u Husator. 4. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą do 14 dni od daty ogłoszenia wyników, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą konkursu. 8. Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez Zwycięzcę. Może odebrać ją także w salonie Husator. 9. Organizator zastrzega, że nagroda ma charakter rzeczowy i nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania narody przez Zwycięzcę. 11. Nagroda, która nie zostanie wydana w Konkursie pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postępowanie Reklamacyjne

 

1. Uczestnicy konkursu mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Konkursu. 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 2 dni od zakończenia konkursu. 3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. 4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres firmy Husator. 5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu. 6. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 7. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Organizatora w sposób wskazany w zgłoszeniu. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

 

§ 7 Końcowe Postanowienia

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest firma Husator . 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu. 4. Spory wynikające z niniejszego Konkursu będą rozpatrywane przez sąd.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl