Wczytuję dane...
image

OneDesign TankPad Uniwersalny Przezroczysty

image

Naklejki na bak zosta?y zaprojektowane tak, by pomóc w lepszej kontroli motocykla zapewniaj?c kierowcy utrzymanie stabilnej pozycji cia?a podczas skr?tów oraz hamowania jednocze?nie zmniejszaj?c uczucie zm?czenia podczas jazdy. Dzi?ki swej unikalnej budowie i strukturze naklejki OneDesign minimalizuj? zarazem nadmierne zu?ywanie si? skórzanej odzie?y, co mo?e wyst?powa? w przypadku innych firm stosuj?cych twardszy materia? gripów.

image
  • przezroczysty
  • wypustki zapewniaj?ce maksymaln? kontrol? i przyczepno??
  • wykonane z wysokiej jako?ci poliuretanu
  • zapobiegaj? przesuwaniu si? podczas hamowa?
  • u?atwia utrzymywanie w?a?ciwej pozycji w du?ych pochyleniach
  • zapobiega rysowaniu si? lakieru
  • Niezb?dny na torze wy?cigowym, bardzo pomocny na drodze
  • stosowanie Naklejek OneDesign zmniejsza zm?czenie spowodowane jazd?

Zastosowanie:

  • Uniwersalny

Wymiary:

  • 103,64 mm x 199,9 mm

O FIRMIE

ONEDESIGN corp. to ameryka?ski oddzia? ESSE Group, firmy za?o?onej we W?oszech w 1970 roku, jako fabryka sitodruku i fabryka druku na gor?co, wyspecjalizowana nast?pnie w najnowocze?niejszych technologiach do etykietowania. Firma "ONEDESIGN" to m?oda firma, która urodzi?a si? w 2014 r., Specjalizuje si? zarówno w druku sitowym, jak i cyfrowym na dowolnym materiale samoprzylepnym.

Dzi?ki swojemu pochodzeniu ONEDESIGN jest znanym na ca?ym ?wiecie producentem zabezpiecze? kopu?kowych do motocykli. Ponadto, dzi?ki równie? innowacyjnym technologiom (tj. HDR) ONEDESIGN corp. wprowadza nowe "rewolucyjne" uchwyty i zabezpieczenia projektowe.

image
Polecamy